Vak: Switchboard Internship credits: 30

Vakcode
VGVB21SBIN1
Naam
Switchboard Internship
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
B. Bont
Werkvormen
  • Stage, werk
Toetsen
  • TOETS-01 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 
C1. Creërend vermogen
De student kan authentiek beeldend werk maken, dat voortkomt uit onderzoek en waarin de artistieke visie zichtbaar wordt. Het beeldend werk creëert betekenis en vloeit voor uit de persoonlijke ambitie van de ontwerper.
 
C2. Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
C3. Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
C4. Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
C5. Communicatief vermogen
De student kan zijn ideeën, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.
 
C6.Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.
 
C7. Vermogen tot samenwerken
De student kan in een samenwerkingsverband zelfstandig en actief bijdragen aan de totstandkoming van een artistiek product of proces.

Inhoud

Specifieke thema’s van deze onderwijseenheid zijn: oriëntatie op de beroeps- en/of onderzoek praktijk of verdere verdieping in een vakgebied. Een verplicht onderdeel is het ontwikkelen van een online portfolio op de derde- laags-website van Minerva en het maken van een (voorlopig) verslag van dit semester 
Binnen bovengenoemde thema’s komen de volgende aspecten aan de orde:
  • Onderzoek en presentatie
  • Het werken in een professionele omgeving binnen of buiten Minerva als ontwerper of onderzoeker.
  • (Visuele) onderzoeksmethoden gericht op het beroepsprofiel
  • Kennis van relevante bronnen