Vak: Pers. ontwikkeling: conflictmanagement 1 credits: 5

Vakcode
SIRE6CPOA
Naam
Pers. ontwikkeling: conflictmanagement 1
Studiejaar
2023-2024
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
B.J. Strating
Werkvormen
  • Opdracht
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Pers. ontwikkeling: conflictmanagement 1 - Opdracht

Leeruitkomsten

Conflicten hanteren (niveau 2) 
- De student analyseert conflictsituaties met behulp van kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met agressie en weerstand, onderhandelingsstrategieĂ«n en/of mediation. 
- De student intervenieert bij conflicten in afgebakende cases op basis van grondige analyse. 

 

Inhoud

Bij het onderdeel Professionele Ontwikkeling staat de bewustwording centraal van eigen mogelijkheden, beperkingen, overtuigingen, aannames en keuzes die studenten in staat stelt anderen te begeleiden bij het hanteerbaar maken van hun conflicten. Studenten houden een ontwikkelingsportfolio bij aan de hand van opdrachten. Deze leerlijn wordt afgesloten met een eindpresentatie. 

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Rechtenstudies