Vak: Conflictleer B credits: 5

Vakcode
SIRE6CFLB
Naam
Conflictleer B
Studiejaar
2023-2024
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
B.J. Strating
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Conflictleer B - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Conflicten hanteren (niveau 2) 
- De student analyseert conflictsituaties met behulp van kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met agressie en weerstand, onderhandelingsstrategieĂ«n en/of mediation. 
- De student intervenieert bij conflicten in afgebakende cases op basis van grondige analyse. 

 

Inhoud

Studenten verwerven binnen dit onderdeel de kennis over conflicten in een andere context, theorie over lastige partijen en maken kennis met narratieve mediation. De theorie wordt aangeboden door middel van hoorcolleges en literatuur. Dit onderdeel wordt afgesloten met een multiple-choice tentamen. De student past de opgedane kennis toe bij het onderdeel conflictvaardigheid B. 

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Rechtenstudies