Opleiding

Toegekend diploma
Associate degree in Health Administration
Programmaduur
24 maanden
ECTS credits
120
Niveau eindkwalificatie
Associate degree
Vorm
Duaal
Taal
Nederlands
School
  • Academie voor Gezondheidsstudies
Locaties
  • Groningen

Ad Management in de Zorg

Programmabeschrijving

De duale Associate degree opleiding Management in de Zorg omvat 120 ECTS-studiepunten.
Het doel van de opleiding is om studenten voor te bereiden tot een professional op het terrein  van Management in de gezondheidszorg en het sociaal domein. De student richt zich hierbij op het realiseren van de beste resultaten voor cliënten/ patiënten binnen de maatschappelijke context, met als basis een stimulerende werk- en leeromgeving voor professionals en de juiste inzet van mensen en middelen (bedrijfsvoering). 
Dit houdt in het mede vormgeven van het dienstverleningsproces in co-creatie met de cliënten en andere belanghebbenden. Hierbij worden op een ondernemende, creatieve en flexibele manier oplossingen voor vraagstukken in de sector gezocht en verwezenlijkt. Voor de beste resultaten kan de problematiek vanuit verschillende perspectieven en paradigma’s worden benaderd. Management gaat hierbij hand in hand met het ontwikkelen van visie en het tonen van leiderschap aan zichzelf en aan anderen.
De werkzaamheden van een beginnend beroepsbeoefenaar van deze Associate degree opleiding richten zich op het werken binnen de context van de werkeenheid (klein team of overzichtelijk project). De kaders liggen hierbij vaak vast of vallen onder de verantwoordelijkheid van iemand anders.

Leeruitkomsten

De beginnend beroepsbeoefenaar:
  • Zet zelfstandig mensen en middelen op een effectieve en efficiënte wijze in met als doel het behalen van vooraf vastgestelde resultaten voor de werkeenheid (of project), afgeleid van de organisatiedoelen.
  • Brengt individuen en/of eigen team in beweging, maakt hierbij gebruik van de professionele verantwoordelijkheid van de individuen en de eigenheid en kracht van het team, met als doel een vooraf bepaalde veranderrichting en/of het behalen van een organisatiedoel.
  • Signaleert en analyseert op methodische wijze vraagstukken en ontwikkelingen die relevant zijn voor belanghebbenden van de werkeenheid en benut daaruit voortkomende kansen om efficiency en/of effectiviteit van de werkeenheid te vergroten.
  • Draagt de eigen visie op zorg, dienstverlening en leiderschap uit binnen de werkeenheid, geeft betekenis aan de relatie tussen deze eigen visie en de visie en doelen van de organisatie en trekt hier conclusies uit voor eigen professionalisering en plaats binnen de organisatie.
  • Beïnvloedt vanuit een eigen visie bewust individuen en team om resultaten te behalen, expliciteert het eigen functioneren en laat hierin verbeteringen zien in relatie tot eigen professionaliseringsdoelen.
  • Laat continu een onderzoekende en kritische houding zien ten aanzien van dagelijkse werkzaamheden en processen op de werkeenheid en onderbouwt met behulp van evidence acties en overwegingen om het primair proces op de werkeenheid te verbeteren.