Vak: Integrale opdracht: Het Kritisch Advies credits: 5

Vakcode
FEMP20HKA1C
Naam
Integrale opdracht: Het Kritisch Advies
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Leijssenaar
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Individueel
 • Opdracht
 • Projectonderwijs
 • Werkcollege
Toetsen
 • IO: Het Kritisch Advies - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Competenties en niveau:
 
Leeruitkomsten:
 
 1. De student past adviesvaardigheden toe tijdens een adviesgesprek op basis van een relatief eenvoudige casus.
 2. De student legt voor een relatief eenvoudig productiebedrijf het verschil uit tussen Absorption Costing, Direct Costing en True Pricing en verklaart de gevolgen van het toepassen van deze methoden. 
 3. De student legt uit wat het verschil is tussen bedrijfseconomische en fiscale waarderingsmethoden en berekent de gevolgen van de verschillende methoden voor het bedrijfsresultaat voor een relatief eenvoudig productiebedrijf en legt uit welke methode in welke situatie dient te worden gebruikt.
 4. De student analyseert op grond van relatief eenvoudige casuïstiek dilemma’s op het gebied van ethisch handelen in de uitoefening van de aangifte- en advieswerkzaamheden.
 5. De student voert een interne analyse van een relatief eenvoudig productiebedrijf uit, waarbij rekening wordt gehouden met o.a. vormen van leiderschap, organisatiestructuren en (inter)culturele aspecten.
 6. De student doet schriftelijk verslag van uitgevoerde opdrachten, waaronder een maatschappelijke oriëntatie, gericht op zijn toekomstige beroepsrol aan de hand van het model voor de professionele identiteit in zijn/haar rol als student (formatief).
 7. De student toont basiskennis ethisch handelen als financieel professional bij dilemma’s uit de beroepspraktijk en bij het beschrijven van zijn/haar eigen waarden en normen (formatief).
 8. De student reflecteert op de ontwikkeling van zijn eigen professionele identiteit. (formatief).

Inhoud

In deze integrale opdracht geef je een advies aan een onderneming die voor een aantal vraagstukken staat. Zo kijk je o.a. naar de opbouw van de kostprijs (ook in relatie tot duurzaamheid), een fiscaal juridisch vraagstuk en de consequenties van de samenwerking met een andere onderneming. Hiervoor verdiep je je zelfstandig in de problematiek van de ondernemer. Daarnaast is het voor het verzamelen van informatie noodzakelijk om samen te werken met andere studenten. Je bevindingen vat je samen in een adviesbrief met een aantal inhoudelijke bijlagen. Naar aanleiding van deze adviesbrief voer je een individueel adviesgesprek.
 
Daarnaast voer je een maatschappelijke oriëntatie uit. Voor elke opleiding zit hier een keuzedeel en een verplicht deel in; voor F&C is dat Hanzecar, voor AC de Kantorendag en voor FTA is dat Hulp bij belastingaangifte particulieren (HUBA). Op basis van de opgedane ervaringen en de uitkomsten van een aantal andere opdrachten beschrijf je jezelf als startend financieel professional.

 

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance