Vak: IO: De Ondernemer in Control + Professionele Identiteit credits: 5

Vakcode
FEMP20OIC1C
Naam
IO: De Ondernemer in Control + Professionele Identiteit
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
R.G. Keun
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Projectopdracht - Overige toetsing

Leeruitkomsten

  1. De student reflecteert op de ontwikkeling van zijn eigen professionele identiteit. (Formatief)
  2. De student richt op basis van een bestaande casus een eenvoudige geautomatiseerde financiële administratie in voor een kleine IB-ondernemer.  Hierbij gaat het om zowel de inrichting van het boekhoudpakket als de elementaire administratieve processen.
  3. De student voert in de rol van extern adviseur een intakegesprek met een kleine IB-ondernemer (ZZP-er) op basis van een interviewschema en stelt op basis van het intakegesprek een klantinventarisatie op. Hierin komen in ieder geval de thema’s: duurzaamheid, juridische en financiële aspecten en de financiële administratie van de ondernemer aan de orde.
  4. De student hanteert de structuur van diagnostisch onderzoek bij het opstellen van een aanbevelingsbrief.
  5. Op basis van de klantinventarisatie en onderzoek van relevante bronnen schrijft de student in de rol van extern adviseur een beknopte, lezersgerichte en doelgerichte aanbeveling aan een kleine IB-ondernemer. Hierin komen in ieder geval de thema’s duurzaamheid, juridische en financiële aspecten en de financiële administratie van de ondernemer aan de orde.

Inhoud

 
Het uiteindelijke doel van de opdracht is te komen tot een aanbevelingsbrief voor een kleine-IB ondernemer. De studenten gaan zelf op zoek naar deze IB-ondernemer in hun eigen netwerk.
Om te beginnen gaan de studenten in projectgroepen opdrachten uitvoeren op basis van een casus als voorbereiding op deze brief. Daarbij wordt aandacht besteed aan de inrichting van een boekhoudpakket en de elementaire administratieve processen op basis van een bestaande casus voor een kleine IB-ondernemer die een handelsbedrijf voert. Daarnaast worden er opdrachten uitgevoerd op basis van deze casus over financiële, juridische, fiscale en duurzaamheidsaspecten.
 
Deze opdrachten met betrekking tot de casus geven input voor het interview dat bij de IB-ondernemer moet worden gehouden. De technieken voor het houden van een interview en de basis van diagnostisch onderzoek worden ook aangeleerd bij deze integrale opdracht.
 
De studenten schrijven uiteindelijk een aanbevelingsbrief (met een aantal aanbevelingen voor de IB-ondernemer) met als aandachtspunten de inventarisatie op basis van het interview.
Zowel bij de inventarisatie als bij de aanbevelingen moeten in ieder geval de thema’s financiële administratie, duurzaamheid, financiële en juridische aspecten van de ondernemer aan de orde komen.

 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance